zag in field  

Ігор Загороднюк:
публікації про кажанів

 

книги, огляди
статті про кажанів
замітки про кажанів
популярно про кажанів
статті з даними про кажанів
пам'яті колег

 

 

Анотація

Автор веде дослідження складу фауни ссавців загалом і вивчення двійникових комплексів. Переважна кількість хіпроптерологічних публікацій автора присвячена вивченню двійникових пар кажанів та тих видів, що відносяться до групи "проблемних", у тім числі вуханів, нетопирів, великих і вусатих нічниць, малих підковиків. Бібліографію наведено у порядку зворотної хронології.

 

книги, огляди

 • Загороднюк І. (ред.). Раритетна теріофауна та її охорона. — Луганськ, 2008. — 312 с. — (Серія: Праці Теріологічної Школи. Випуск 9).
 • Загороднюк І. (ред.). Фауна печер України. — Київ, 2004. — 248 с. — (Серія: Праці Теріологічної Школи, випуск 6).
 • Загороднюк І. Наземні хребетні України та їх охоронні категорії (довідник для семінарів з зоології, екології, та охорони природи). — Ужгород: Ліра, 2004. — 48 с.
 • Загороднюк І., Годлевська Л., Тищенко В., Петрушенко Я. Кажани України та суміжних країн: керівництво для польових досліджень. — Київ, 2002. — 110 с. — (Серія: Праці Теріологічної школи, випуск 3).
 • Загороднюк І. (ред.). Міграційний статус кажанів в Україні. — Київ: Українське теріологічне товариство, 2001. — 172 с. — (Novitates Theriologicae. Pars 6).
 • Загороднюк І., Постава Т., Волошин Б. В. Польовий визначник кажанів підземних порожнин Східної Європи. — Краків–Київ: Платан, 1999. — 43 с.
 • Загороднюк І. В. (ред.). Ссавці України під охороною Бернської конвенції. — Київ, 1999. — 222 с. — (Праці Теріологічної школи, вип. 2). — (Серія "Каталог флори і фауни Бернської конвенції", вип. ІІ).
 • Загороднюк І. Польовий визначник кажанів, що зимують в печерах України. — Київ: Міжнародний Соломонів університет, 1999. — 35 с.
 • Загороднюк І. (ред.) Європейська ніч кажанів '98 в Україні. — Київ, 1998. — С. 1–6+198. — (Праці Теріологічної школи, випуск 1).
 • Загороднюк I., Покиньчереда В., Киселюк О., Довганич Я. Теріофауна Карпатського біосферного заповідника. — Київ: Інститут зоології НАН України, 1997. — 60 c. — (Вестник зоологии. — Додаток № 5).

 

статті про кажанів

 • Загороднюк І. В., Коробченко М. А. Кажани та ліссавіруси: аналіз даних з України та гіпотези міграції сказу в антропоценози // Вісник Луганського педагогічного університету. Біологічні науки. — 2007. — № 16 (132). — С. 104–116.
 • Zagorodniuk I., Postawa T. Spatial and ecomorphological divergence of Plecotus sibling species (Mammalia) in sympatry zone in Eastern Europe // Proc. of the State Nat. Hist. Museum. — L'viv, 2007. — Vol. 23. — P. 215–224.
 • Годлевська О. В., Петрушенко Я. В., Тищенко В. М., Загороднюк І. В. Зимові скупчення кажанів (Chiroptera) у печерах Центрального Поділля (Україна) // Вестник зоологии. — 2005. — Том 39, № 2. — С. 37–45.
 • Загороднюк І. В. Населення кажанів урбанізованих територій: добір видів за частотою ультразвукових сигналів // Доповіді НАН України. — 2003. — № 8. — С. 184–189.
 • Загороднюк І. В., Годлевська Л. В. Кажани триби Myotini (Mammalia) у Середньому Подніпров’ї: видовий склад, поширення та чисельність // Вестник зоологии. — 2003. — Том 37, № 2. — С. 31–39.
 • Петрушенко Я. В., Годлевська О. В., Загороднюк I. В. Дослідження населення кажанів в заплаві Сіверського Донця // Вісник Луганського державного педагогічного університету. Біологічні науки. — 2002. — № 1 (45) (Теріологія в Україні 2002). — С. 121–124.
 • Zagorodniuk I. Species of the genus Plecotus in the Crimea and neighbouring areas in the Northern Black Sea Region // Woloszyn B. W. (ed.). Proceedings of the VIIIth ERBS. — Krakow: PLATAN Publ. House, 2001. — Vol. 2: Distribution, ecology, paleontology and systematics of bats. — P. 159–173.
 • Загороднюк І. Загальна картина динаміки хіроптерофауни України // Міграційний статус кажанів в Україні. — Київ, 2001. — С. 157–168. — (Novitates Theriologicae, pars 6).
 • Загороднюк І., Годлевська Л. Кажани в колекціях зоологічних музеїв України: огляд і фенологічний аналіз даних // Міграційний статус кажанів в Україні. — Київ, 2001. — С. 122–156. — (Novitates Theriologicae, pars 6).
 • Загороднюк І., Негода В. Нетопири: Pipistrellus та Hypsugo // Міграційний статус кажанів в Україні. — Київ, 2001. — С. 65–72. — (Novitates Theriologicae, pars 6).
 • Загороднюк І. Вухані та широковухи: Plecotus та Barbastella // Міграційний статус кажанів в Україні. — Київ, 2001. — С. 53–56. — (Novitates Theriologicae, pars 6).
 • Загороднюк І. Контрольний список родів і видів кажанів України // Міграційний статус кажанів в Україні. — Київ, 2001. — С. 42–46. — (Novitates Theriologicae, pars 6).
 • Загороднюк І. Міграції кажанів: суть явища, базові поняття, методи дослідження // Міграційний статус кажанів в Україні. — Київ, 2001. — С. 8–20. — (Novitates Theriologicae, pars 6).
 • Загороднюк І. В. Природа відмінностей у близьких видів: аналіз двійникових комплексів кажанів // Зоологічні дослідження в Україні на межі тисячоліть. — Кривий Ріг: І.В.І., 2001. — С. 143–145. — (Тези Всеукр. зоол. конф., Кривий Ріг, 13–14 листопада 2001).
 • Postawa T., Pokynchereda W., Zagorodniuk I. Summer bat fauna of the Carpathian Biosphere Reserve (the Mala Uholka and Velka Uholka valleys) // Studia Chiropterologica. — 2000. — Vol. 1. — P. 73–81.
 • Zagorodniuk I., Tyshchenko V., Petrushenko Ya. Horseshoe bats (Rhinolophus) in the Dnister region as most east-northern part of their range in Europe // Studia Chiropterologica. — 2000. — Vol. 1. — P. 115–131.
 • Zagorodniuk I. V. Taxonomy, biogeography and abundance of the horseshoe bats in Eastern Europe // Acta zoologica cracowiensia. — 1999. — Vol. 42 (3): 407–421.
 • Покиньчереда В. Ф., Загороднюк І. В., Постава Т., Лабоха М., Покиньчереда В. В. Нічниця довговуха та кажан північний (Mammalia, Chiroptera) на заході України // Вестник зоологии. — 1999. — Том 33, № 6. — С. 115–120.
 • Загороднюк І., Тищенко В. Уточнення щодо кажанів у Бернських списках // Ссавці України під охороною Бернської конвенції / Під ред. І. В. Загороднюка. — Київ, 1999. — С. 182–184. — (Праці Теріологічної Школи, випуск 2).
 • Загороднюк I. «Бернські» види кажанів у Червоній книзі України. Частина 1: Rhinolophus, Miniopterus, Myotis та Barbastella // Ссавці України під охороною Бернської конвенції / Під ред. І. В. Загороднюка. — Київ, 1999. — С. 97–104. — (Праці Теріологічної Школи, випуск 2).
 • Загороднюк I. Лилик північний — Eptesicus nilssoni // Ссавці України під охороною Бернської конвенції / Під ред. І. В. Загороднюка. — Київ, 1999. — С. 91–96. — (Праці Теріологічної Школи, випуск 2).
 • Загороднюк I. Вухань австрійський — Plecotus austriacus // Ссавці України під охороною Бернської конвенції / Під ред. І. В. Загороднюка. — Київ, 1999. — С. 66–71. — (Праці Теріологічної Школи, випуск 2).
 • Загороднюк I. Вухань звичайний — Plecotus auritus // Ссавці України під охороною Бернської конвенції / Під ред. І. В. Загороднюка. — Київ, 1999. — С. 61–65. — (Праці Теріологічної Школи, випуск 2).
 • Загороднюк I. Нічниця вусата — Myotis mystacinus // Ссавці України під охороною Бернської конвенції / Під ред. І. В. Загороднюка. — Київ, 1999. — С. 55–60. — (Праці Теріологічної Школи, випуск 2).
 • Загороднюк I., Покиньчереда В. Нічниця північна — Myotis brandtii // Ссавці України під охороною Бернської конвенції / Під ред. І. В. Загороднюка. — Київ, 1999. — С. 50–54. — (Праці Теріологічної Школи, випуск 2).
 • Загороднюк I. Нічниця велика — Myotis myotis // Ссавці України під охороною Бернської конвенції / Під ред. І. В. Загороднюка. — Київ, 1999. — С. 40–46. — (Праці Теріологічної Школи, випуск 2).
 • Загороднюк I. Нічниця гостровуха — Myotis blythi // Ссавці України під охороною Бернської конвенції / Під ред. І. В. Загороднюка. — Київ, 1999. — С. 33–39. — (Праці Теріологічної Школи, випуск 2).
 • Загороднюк І. В. Підковик південний — Rhinolophus euryale // Ссавці України під охороною Бернської конвенції / Під ред. І. В. Загороднюка. — Київ, 1999. — С. 29–32. — (Праці Теріологічної Школи, випуск 2).
 • Загороднюк І. В. Загальна характеристика ряду кажанів // Ссавці України під охороною Бернської конвенції / За ред. І. В. Загороднюка. — Київ, 1999. — С. 24–28. — (Праці Теріологічної Школи, випуск 2).
 • Zagorodnyuk I. Bats in the Lviv Natural History Museum: description and comparative analysis of the collection // Наук. зап. Держ. природозн. муз. НАН України. — Львів, 1998. — Том 14. — С. 77–82.
 • Загороднюк І. Тлумачник краніальних діагностичних ознак кажанів // Європейська ніч кажанів '98 в Україні. — Київ, 1998. — С. 173–179. — (Праці Теріологічної школи, випуск 1).
 • Загороднюк І. Охоронні категорії кажанів Східної Європи // Європейська ніч кажанів '98 в Україні. — Київ, 1998. — С. 163–165. — (Праці Теріологічної школи, випуск 1).
 • Загороднюк І. Детекторні обліки кажанів у Києві 1997–1998 років // Європейська ніч кажанів '98 в Україні. — Київ, 1998. — С. 128–133. — (Праці Теріологічної школи, випуск 1).
 • Загороднюк І. Полівиди кажанів Східної Європи та їх діагностика // Європейська ніч кажанів '98 в Україні. — Київ, 1998. — С. 56–65. — (Праці Теріологічної школи, випуск 1).
 • Загороднюк І. Систематичний огляд кажанів Східної Європи // Європейська ніч кажанів '98 в Україні. — Київ, 1998. — С. 32–48. — (Праці Теріологічної школи, випуск 1).
 • Загороднюк І. В., Ткач В. В. Сучасний стан фауни та історичні зміни чисельності кажанів (Chiroptera) на території України // Доповіді НАН України. — 1996. — № 5. — С. 136–142.

 

замітки про кажанів

 • Загороднюк І. В., Калініченко О. І. Нове природне місцезнаходження зимівлі кажанів на Поліссі // Вестник зоологии. — 2008. — Том 42, № 3. — С. 286.
 • Zagorodniuk І., Zizda Yu. New records of three rare bat species in Transcarpathian Ukraine // Vestnik zoologii. — 2007. — Vol. 41, № 3. — P. 226.
 • Загороднюк І. В., Петрушенко Я. В., Кондратенко О. В., Пилипенко Д. В. Видовий склад та чисельність кажанів Національного природного парку «Святі Гори» (східна Україна) // Вестник зоологии. — 2002. — Том 36, № 6. — С. 60.
 • Загороднюк І. В., Сребродольська Є. Б., Кондратенко О. В. Нічниця північна (Myotis brandtii) в Україні: результати дослідження зоологічних колекцій Львова // Вестник зоологии. — 2002. — Том 36, № 1. — С. 24.
 • Zagorodniuk I. Sibling species among East-European bats // Woloszyn B. W. (ed.). Proceedings of the VIIIth ERBS. — Krakow: PLATAN Publ. House, 2001. — Vol. 2: Distribution, ecology, paleontology and systematics of bats. — P. 306.
 • Zagorodniuk I. Bat fauna of Ukraine: species composition and biogeography // Woloszyn B. W. (ed.). Proceedings of the VIIIth ERBS. — Krakow: PLATAN Publ. House, 2001. — Vol. 2: Distribution, ecology, paleontology and systematics of bats. — P. 204.
 • Загороднюк І. Зимові знахідки кажанів на Розточчі // Міграційний статус кажанів в Україні. — Київ, 2001. — С. 116. — (Novitates Theriologicae, pars 6).
 • Полуда А., Загороднюк І. Міграції кажанів на орнітологічному стаціонарі «Лебедівка» // Міграційний статус кажанів в Україні. — Київ, 2001. — С. 98–101. — (Novitates Theriologicae, pars 6).
 • Загороднюк І., Тищенко-Тишковець М. Нетопир Pipistrellus pygmaeus (55 kHz) на Київщині // Вестник зоологии. — 2001. — Том 35, N 6. — С. 52.
 • Загороднюк І. В. Поширення звукової форми "45 кГц" нетопира малого в Центральній Україні // Вестник зоологии. — 2001. — Том 35, № 4. — С. 102.
 • Zagorodniuk I. V. Samples of Plecotus in the National Museum of Natural History of Ukraine // Vestnik Zoologii, 2001, 35 (2): 102.
 • Zagorodniuk I. A preliminary results of taxonomic and biogeographical investigation of the Rhinolophus from Ukraine // Studia Chiropterologica [Abstracts of reports of the First International Conference on the Carpathian Bats]. — 2000. — Vol. 1. — P. 140.
 • Zagorodniuk I. Biogeography of plecotine bats in Europe and analysis of East-Carpathian node // Abstracts to III International Conference "Bats of Carpathian region" (Rakhiv, Ukraine). — Rakhiv, 2000. — P. 22.
 • Zagorodniuk I. V. Sibling species among East-European bats // Cruz M. & Kozakiewicz K. (eds.). Bats & Man. Million Years of Coexistence. Abstracts. VIIIth European Research Symposium (23–27 August 1999, Krakow — Poland), Krakow: Platan Publ. House, 1999. — P. 76.
 • Zagorodniuk I. V. Bat fauna of Ukraine: species composition and biogeography // Cruz M. & Kozakiewicz K. (eds.). Bats & Man. Million Years of Coexistence. Abstracts. VIIIth European Research Symposium (23–27 August 1999, Krakow — Poland), Krakow: Platan Publ. House, 1999. — P. 75–76.
 • Загороднюк І. Помилкові вказівки виду Myotis mystacinus з території Україні // Вестник зоологии. — 1999. — Том 33, № 3. — С. 110.
 • Zagorodniuk I. V. Whiskered bats (Myotis ex gr. mystacinus) in Ukraine // M. Uhrin (eds.). Zbornik abstraktov / Abstracts: 2nd Intern. Conf. on Carpathian Bats (Narodny park Poloniny & Nova Sedlica, 28 aug. — 1 sept. 1998). — Nova Sedlica, 1998: 13–14.
 • Покиньчереда В., Загороднюк І., Постава Т., Лабоха М. Нові знахідки кажанів, занесених до “Червоної книги України” // Вестник зоологии. — 1996. — Том 30, № 6. — C. 69.

 

популярно про кажанів

 • Загороднюк І., Годлевська Л. (упорядн.). Будьте дружні до кажанів. — Київ: ЕКЗО, 2003. — 20 с.
 • Загороднюк І. Ціна життя тварини з точки зору зоолога // Екосфера. — Ужгород: Ліра, 2003. — Випуск 9–10. — С. 10–14.
 • Загороднюк И., Петрушенко Я. Путешествие в страну летучих мышей // ЭКЗО. — Киев: Бион, 2002. — № 4. — С. 46–57.

 

статті з даними про кажанів

 • Загороднюк І. Різноманіття ссавців та видове багатство гільдій // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. — 2008. — Випуск 24. — (13 стор., у друці).
 • Загороднюк І., Коробченко М. Раритетна теріофауна східної України: її склад і поширення рідкісних видів // Раритетна теріофауна та її охорона. — Луганськ, 2008. — С. 107–156. — (Праці Теріологічної школи, випуск 9).
 • Загороднюк І. Види-двійники і морфологічно близькі види ссавців у колекціях зоологічних музеїв: головні підсумки та перспективи досліджень // Сучасний музей. Наукова й експозиційна діяльність. Матеріали наукової конференції (Чернівці, 15.06.2008 р.) / За ред. І. В. Скільського. — Чернівці: Вид-во "ДрукАрт", 2008. — С. 25–34.
 • Загороднюк І., Ємельянов І. Криптичне різноманіття ссавців у Східній Європі як віддзеркалення багатоманітності проявів виду // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. — 2008. — Випуск 22. — С. 166–178.
 • Загороднюк І. В. Ссавці України: географічні та історичні зміни різноманіття фауни і угруповань // Біорізноманіття і роль тварин в екосистемах: Матеріали IV Міжнародної наукової конференції «Zoocenosis–2007». — Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2007. — С. 479–482.
 • Загороднюк І. В. Криптичне різноманіття фауни ссавців степової зони Східної Європи // Заповідні степи України. Стан та перспективи їх збереження (Матеріали міжнародної наукової конференції, 18–22.09.2007 р., Асканія-Нова, Україна). — Асканія-Нова, 2007. — С. 52–54.
 • Загороднюк І. Конфлікт через збіг ніш у видів-двійників: оцінка за сталою Хатчінсона // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. — 2007. — Випуск 20. — С. 5–13.
 • Загороднюк І. Антропогенні пастки та виживання тварин у трансформованому середовищі // Трибуна–12. Материалы Второй международной междисциплинарной конференции по дикой природе, посвященной памяти Ф. Р. Штильмарка / Под ред. В. Е. Борейко. — Киев: Лотос, 2006. — С. 160–171.
 • Загороднюк І. Загибель тварин на дорогах: оцінка впливу автотранспорту на популяції диких і свійських тварин // Фауна в антропогенному середовищі. — Луганськ, 2006. — С. 120–125. — (Праці Теріологічної школи, випуск 8).
 • Загороднюк І. Адвентивна теріофауна України і значення інвазій в історичних змінах фауни та угруповань // Фауна в антропогенному середовищі. — Луганськ, 2006. — С. 18–47. — (Праці Теріологічної школи, випуск 8).
 • Загороднюк І. Ссавці східних областей України: склад та історичні зміни фауни // Теріофауна сходу України. — Луганськ, 2006. — С. 216–259. — (Серія: Праці Теріологічної Школи, випуск 7).
 • Загороднюк І. Біогеографія криптичних видів ссавців Східної Європи // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. — 2005. — Випуск 17. — С. 5–27.
 • Загороднюк І., Варгович Р. Контрольний список печерної фауни України // Фауна печер України / За редакцією І. Загороднюка. — Київ, 2004. — С. 191–216. — (Серія: Праці Теріологічної Школи, випуск 6).
 • Загороднюк І. Годлевська Л. Критерії цінності печер за біотичною компонентою // Фауна печер України / За редакцією І. Загороднюка. — Київ, 2004. — С. 188–190. — (Серія: Праці Теріологічної Школи, випуск 6).
 • Загороднюк І. Особливості спелеофауни і поняття спелеобіонтів // Фауна печер України / За редакцією І. Загороднюка. — Київ, 2004. — С. 33–40. — (Серія: Праці Теріологічної Школи, випуск 6).
 • Загороднюк І. Рівні морфологічної диференціації близьких видів звірів та поняття гіатусу // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. — 2004. — Вип. 38. — С. 21–42.
 • Загороднюк І. В. Гірські регіони як зони найвищого видового багатства наземних хребетних України // Ученые записки Таврического национального университета. Серия «Биология, Химия». — 2004. — Том 17 (56), № 2. — С. 33–38.
 • Загороднюк І. В., Полуда А. М., Ємельянов І. Г. Фауна України: стан і заходи збереження // Збереження і невиснажливе використання біорізноманіття України: стан та перспективи / За редакцією Ю. Р. Шеляг-Сосонко. — Київ: Хімджест, 2003. — С. 38–72.
 • Загороднюк І. Дика теріофауна Києва та його околиць і тенденції її урбанізації // Вестник зоологии. — 2003. — Том 37, № 6. — С. 30–38.
 • Загороднюк І. В. Дика теріофауна районів забудови міста Києва // Науковий вісник Національного аграрного університету: Збірник наукових праць. — Київ, 2003. — Вип. 61: Лісівництво. — С. 145–150. — (“Хребетні в урболандшафті”: Матеріали науково-практичного семінару ” (Київ, 2002)).
 • Загороднюк І. Роди звірів східноєвропейської фауни та їх українські назви. Частина 1. Загальні положення. Комахоїдні, кажани та хижі // Вісник Національного науково-природничого музею НАН України. — 2001. — Вип. 1. — С. 113–131.
 • Загороднюк І. В. Степове фауністичне ядро Східної Європи: його структура та перспективи збереження // Доповіді НАН України. — 1999. — № 5. — С. 203–210.
 • Загороднюк І. Контрольний список теріофауни України // Ссавці України під охороною Бернської конвенції / Під ред. І. В. Загороднюка. — Київ, 1999. — С. 202–210. — (Праці Теріологічної Школи, випуск 2).
 • Загороднюк І. Ендемічна теріофауна Карпат: таксономічний та біогеографічний аналіз // Карпатський регіон і проблеми сталого розвитку: Мат-ли міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 30-річчю Карпатського бiосферн. зап-ка (13–15 жовтня 1998 року). — Рахів, 1998. — Том 2. — С. 218–222.
 • Загороднюк І. В. Політипні види: концепція та представленість у теріофауні Східної Європи // Доповіді НАН України. — 1998. — № 7. — С. 171–178.
 • Загороднюк І. В. Ключі до визначення вищих таксонів звірів фауни України і сусідніх регіонів та принципи їх побудови // Вестник зоологии. — 1998. — Том 32, № 1–2. — С. 126–150.
 • Загороднюк І., Покиньчереда В. Таксономія ссавців східнокарпатського регіону // Загороднюк I., Покиньчереда В., Киселюк О., Довганич Я. Теріофауна Карпатського біосферного заповідника. — Київ: Ін-т зоол. НАНУ, 1997. — С. 16–23. — (Додаток 5 до журналу "Вестник зоологии").
 • Загороднюк І., Покиньчереда В., Киселюк О. Рідкісні види ссавців Карпатського заповідника // Біорізноманіття Карпатського біосферного заповідника. — Київ: Інтерекоцентр, 1997. — С. 293–298.

 

пам'яті колег та огляди досліджень

 • Загороднюк І. В., Ємельянов І. Г. Пам’яті Юлія Івановича Крочка // Вестник зоологии. — 2008. — Том 42, № 3. — С. 283–285.
 • Загороднюк І., Годлевська О. Бібліографія наукових праць Олександра Кондратенка // Теріофауна сходу України. — Луганськ, 2006. — С. 335–339. — (Серія: Праці Теріологічної Школи, випуск 7).
 • Загороднюк І. Бібліографія щодо спелеобіології в Україні // Фауна печер України / За редакцією І. Загороднюка. — Київ, 2004. — С. 217–239. — (Серія: Праці Теріологічної Школи, випуск 6).
 • Загороднюк І., Дикий І. Професор Кость Татаринов // Фауна печер України / За редакцією І. Загороднюка. — Київ, 2004. — С. 4–5. — (Серія: Праці Теріологічної Школи, випуск 6).
 • Загороднюк І. Б. М. Попов та початки хіроптерології в Україні // Міграційний статус кажанів в Україні. — Київ, 2001. — С. 173 (=3-я стор. обкладинки). — (Novitates Theriologicae, pars 6).
 • Загороднюк І., Годлевська Л. Теріологічна Школа–2000: визначення кажанів та локалізація їхніх сховищ за допомогою ультразвукових детекторів // Вестник зоологии. — 2000. — Том 34, N 6. — С. 119–120.
 • Загороднюк І. В. Теріологічна школа та розвиток теріологічних досліджень в Україні // Заповідна справа в Україні. — 1999. — Том 5, № 1. — С. 78–81.
 • Загороднюк І. Бібліографія щодо фауни кажанів України // Європейська ніч кажанів '98 в Україні. — Київ, 1998. — С. 184–197. — (Праці Теріологічної школи, випуск 1).
 • Загороднюк І., Покиньчереда В., Домашлінець В. Діяльність та інформаційні матеріали Українського хіроптерологічного центру // Європейська ніч кажанів '98 в Україні. — Київ, 1998. — С. 16–23. — (Праці Теріологічної школи, випуск 1).
 • Топачевський В., Загороднюк І. Видатному дослідникові та популяризаторові зоологічної науки К. А. Татаринову — 75 років // Вестник зоологии. — 1996. — Том 30, № 6. — С. 93.

 

 повернутися

23 серпня, 2008